Leerrijke verbindingen

Schoolopleiders en Instituutsopleiders spelen een belangrijke rol in de vormgeving van het praktijkleren. Zij zijn in nauw contact over de ontwikkeling van studenten. Echter, ontmoetingen binnen het partnerschap zijn vanzelfsprekend ook veelal gericht op de praktische zaken: het afstemmen van agenda’s of het oplossen van specifieke problematiek rondom de begeleiding van individuele studenten. Het maken van leerrijke verbindingen tussen opleiding en praktijk is dan ook niet altijd vanzelfsprekend.

Om meer leerrijke verbindingen te initiëren tussen opleiding en praktijk werd in het najaar van 2020 een ontwikkeltraject geïntroduceerd onder de naam VONC (Verbinden, Opleiden, Netwerken, Creëren). VONC als platform biedt opleiders van de Marnix Academie en opleiders uit de praktijk de mogelijkheid elkaar (waar mogelijk fysiek) te kunnen ontmoeten om uit te wisselen over het samen opleiden van studenten. In deze uitwisseling staat het denken over het maken van verbindingen tussen opleiding en praktijk in het Samen Opleiden centraal. Zo richtte de dialoog tijdens VONC zich bij aanvang op de volgende vragen: Wat zien we als leerrijke verbindingen tussen opleiding en praktijk? Hoe kan ik als instituutsopleider/schoolopleider vormgeven aan zo’n leerrijke verbinding? Wat kan ik morgen doen met mijn studenten in het samen voorbereiden van een les?

Tijdens deze VONC-bijeenkomsten wordt ook dieper ingegaan op de wijze waarop de methodiek Lesson Study helpend kan zijn in het verder versterken van de verbinding tussen opleiding en praktijk. Als professionaliseringsaanpak is Lesson Study namelijk bij uitstek geschikt om als instituutsopleider en schoolopleider met studenten te werken aan mooi onderwijs. Ervaringen opgedaan met Lesson Study in de praktijkschool en op de opleiding worden tijdens de VONC-bijeenkomsten uitgewisseld met elkaar.

“In mijn handelen als schoolopleider is het belangrijk om oog te hebben voor de schoolontwikkeling, dus vooral ook voor die kansen. Waar zie je nu kansen om in een betekenisvolle context voor zowel de student, als de school, als voor de mentor, een betekenisvolle context te maken als het gaat over zo’n cyclus als lessonstudy? Het samen voorbereiden, feedback geven op lessen, maar wel zo dat het voor iedereen betekenisvol is.”

Uitspraak van Schoolopleider Simone na deelname aan de VONC-bijeenkomsten

Naast Lesson Study is tijdens de VONC-bijeenkomsten ook aandacht voor andere manieren waarop leerrijke verbindingen tot stand kunnen komen. Binnen het project Leerrijke Verbindingen worden deze ideeën samengebracht en met elkaar (opleiding en praktijk) verder vorm gegeven. Ook wordt onderzoek gedaan naar deze verbindingen tussen opleiding en praktijk. Meer informatie over dit onderzoek vind je hier: Leerrijke Verbindingen