Lesson Study
en Teamleren

Lesson Study is een vorm van Teamleren. Naast het ontwerpen van kwalitatief goed onderwijs omvat Lesson Study namelijk ook het gezamenlijk professionaliseren van een groep leerkrachten door met en van elkaar te leren. Maar er zijn meerdere vormen van Teamleren, zoals Co-teaching (zie Lesson Study en Co-teaching op deze pagina) en collegiale consultatie. Lesson Study als vorm van Teamleren blijkt een meer duurzame bijdrage te leveren aan een proces van schoolontwikkeling.

 

Lesson Study &
Co-teaching

Binnen Co-teaching geven twee of meer leerkrachten gelijktijdig les aan dezelfde groep. Vanuit deze invalshoek zien we Co-teaching als een werkwijze die nauw verwant is aan Lesson Study, aangezien beide vormen van onderwijs een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het te geven onderwijs door de leerkrachten. Elk van deze methodieken kan een grote bijdrage leveren aan de leeropbrengsten van de leerlingen.

Ontdek

Lesson Study: Een cyclisch proces van leren

Een volledige Lesson Study-cyclus bestaat uit zes stappen. Binnen het Marnix Academie Lesson Study-model (MALS-model) start je als (leer)team met het vaststellen van het onderwerp waarover jullie willen dat jullie Lesson Study-cyclus gaat. Klik op onderstaande tegels voor meer informatie over de betreffende stap.

Ontdek

De zeven kenmerken van Lesson Study

Lesson Study als methodiek is ook buiten Japan ontzettend populair. De wijze waarop Lesson Study vertaald en ingezet wordt wereldwijd kan dan ook nogal verschillen tussen landen, maar ook bínnen landen. Op deze pagina lees je de zeven kenmerken waaraan je kunt herkennen of je te maken hebt met Lesson Study.