De zeven kenmerken van Lesson Study

De wijze waarop Lesson Study vertaald en ingezet wordt wereldwijd kan nogal verschillen tussen landen, maar ook bínnen landen. Op basis van een uitgebreide literatuur studie beschrijft Seleznyov (2018) zeven kenmerken waaraan je kunt herkennen of er sprake is van Lesson Study.

Kenmerk 1

Vaststellen van een Focus

Leerkrachten analyseren gezamenlijk het leren van de leerlingen. Door het maken van een vergelijking tussen de gewenste situatie en de huidige situatie kunnen leerkrachten een onderzoeksthema vaststellen. Dit onderzoeksthema is relevant voor de school als geheel en zal gedurende twee á drie jaar centraal staan.

Kenmerk 2

Ontwerp

Leerkrachten werken samen in de verkenning van het onderzoeksthema: kyozai kenkyu. Deze verkenning leidt tot een gedegen analyse van het thema gekoppeld aan de groep waarvoor de betreffende les ontworpen gaat worden. Op basis van dit onderzoek wordt vanuit de gekozen (les)doelen en (leer)activiteiten geanticipeerd op mogelijke reacties van de leerlingen, misconcepties bij de leerlingen en inhoudelijke elementen die van belang kunnen zijn bij een succesvolle les.

Kenmerk 3

Onderzoeksles

De uitgewerkte onderzoeksles wordt gegeven door een van de leerkrachten die betrokken was bij de voorbereiding van onderzoeksles. De overige deelnemers observeren en verzamelen gedetailleerde informatie over het leren van de leerlingen

Kenmerk 4

Nabespreking

De onderzoeksles wordt nabesproken. Hierbij ligt de focus op de formele bespreking van de observaties en verzamelde gegevens en de ervaringen van de uitvoerende leerkracht. Het leren van de leerling wordt gespiegeld aan het onderzoeksthema. Inzichten worden vastgelegd.

Kenmerk 5

Cyclische werkwijze

Volgende onderzoekslessen worden gepland en inzichten opgedaan tijdens de nabespreking worden meegenomen in het ontwerp van deze nieuwe onderzoeksles(sen).

Kenmerk 6

Raadplegen externe expert

Er is input van een externe expert (een koshi) op het betreffende onderzoeksthema. Deze externe expert kan op verschillende momenten zijn geraadpleegd; in het voorbereiden en/of observeren en/of nabespreken van de onderzoeksles.

 

Kenmerk 7

Kennisdeling

Gedurende het proces van voorbespreken, uitvoeren en nabespreken worden kansen gecreëerd om kennis op te halen bij andere Lesson Study teams of om andere belangstellenden deel te laten zijn van het eigen Lesson Study team, zowel binnen als buiten de school. Kennisdeling kan ook plaatsvinden door de bevindingen van het Lesson Study team te publiceren.