Kwaliteitsafspraken

De kwaliteitsafspraken bestaan uit negen innovatieve projecten waaronder het project Samen op Expeditie (met Lesson Study) en het project Leerrijke Verbindingen. Beide projecten hebben een sterke focus op afstemming en dialoog tussen opleiding en praktijk. Over beide projecten is ook een video gemaakt, deze video’s vind je op deze pagina. Klik op Lees meer voor een verdere toelichting op de wijze waarop via de Kwaliteitsafspraken het leren-in-verbinding tussen opleiding en praktijk gestimuleerd wordt.

Kwaliteitsafspraken

Samen op
Expeditie

Het is belangrijk dat leerkrachten samen de regie nemen over de kwaliteit van het onderwijs op de school. Lesson Study kan het vehikel zijn om dit met elkaar te onderzoeken. Om deze reden krijgt Lesson Study ook een plek in het nieuwe (voltijd)curriculum van de Marnix Academie en wordt actief de samenwerking gezocht met het partnerschap. In onderstaande video wordt het project Samen op Expeditie (met Lesson Study) toegelicht.

Leerrijke
Verbindingen

Het is de wens van studenten om het leren op de opleiding nog sterker te verbinden met het leren in de praktijk. Opleiders spelen een belangrijke rol in het maken van deze leerrijke verbindingen mét studenten. Om een impuls te geven aan het co-creëren van leerrijke verbindingen tussen opleiding en praktijk werd in het najaar van 2020 een ontwikkeltraject geïntroduceerd onder de naam VONC (Verbinden, Opleiden, Netwerken, Creëren). Binnen VONC is ook ruimte om Lesson Study te verkennen als middel waarmee de samenhang tussen opleiding en praktijk verder versterkt kan worden mét studenten.