Leren-in-verbinding via de Kwaliteitsafspraken

Het praktijkleren vormt een integraal onderdeel van de opleiding tot leerkracht. Toch kan het voor studenten soms een uitdaging zijn om dat wat ze ervaren en leren op de opleidingsinstelling te verbinden met dat wat ze ervaren en leren in de praktijk. Het is dan ook de wens van studenten dat deze praktijkervaringen nog meer worden benut op de opleidingsinstelling. Om het leren in de praktijk te verbinden met het leren op de opleiding (en vice versa) is een voortdurende inhoudelijke afstemming tussen opleiding en praktijk in het samen opleiden van studenten nodig. We spreken in deze context ook wel over het leren-in-verbinding tussen opleiding en praktijk. Dit leren-in-verbinding wil de Marnix Academie stimuleren via de kwaliteitsafspraken.

Voor meer informatie over de Kwaliteitsafspraken zie: Kwaliteitsafspraken Marnix Academie.