Samenstellen leerteam

Een leerteam Lesson Study moet slagvaardig en gevarieerd zijn. Het advies is dan ook een team te maken met daarin een variatie aan rollen, bijvoorbeeld twee of drie leraren, een mt-lid, een intern begeleider en/of een zorgcoördinator. Wat je leert vanuit de Lesson Study neem je mee in alle vakken en in de ontwikkeling van de schoolorganisatie als geheel. In het team zitten daarom bij voorkeur leraren met verschillende expertises. Ook een mix van beginnende en ervaren leraren werkt in de praktijk heel goed. Zo neemt ieder zijn eigen expertise en ideeën mee waardoor de teamleden veel van elkaar kunnen leren. Het is prettig wanneer het leerteam een procesbegeleider (facilitator of moderator) heeft en kan beschikken over een vakinhoudelijke expert. Deze personen kunnen een actieve(re) rol spelen in de voorbereiding, planning en inhoud van de Lesson Study-cyclus. Deze rollen kunnen worden ingevuld door collega’s uit het team of door externen. Belangrijk is om de rollen concreet te benoemen en toe te wijzen voorafgaand aan het traject.

Naast een variatie aan rollen en inhouden is ook een ander aspect niet geheel onbelangrijk: Enthousiasme! Zorg ervoor dat het leerteam Lesson Study uit enthousiaste mensen bestaat, die open staan voor iets nieuws en beschikken over een flinke portie Onderzoekend Vermogen. Kortom: echte out-of-the-box denkers.